Życzenia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

 W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim pracownikom GOPS wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji własnych planów i pasji , a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Kierownik GOPS

Renata Siuchno