Zarządzenie nr 3/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem