Od dnia 17.01.2022 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem przyjmowane są wnioski o wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.