Skrócenie czasu pracy GOPS Trzcianne na okres upałów