COVID_ulotka_str2

Dzień Pracownika Socjalnego

Czasami wystarcza…
jeden promień słońca…
jedno miłe słowo…
jedno ciepłe spojrzenie…

wyciągnięta dłoń..
jedno pozdrowienie.
jeden uśmiech…
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych,
którzy znajdują się obok nas
.

 (autor nieznany)

                Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianne składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy , sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

                                                                                                                                                                                                                                                    Kierownik GOPS
w Trzciannem

COVID_ulotka_str2

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem ul. Wojska Polskiego   11/2 w dniach:
poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 7.30-15.00

COVID_ulotka_str2

Trzcianne dn. 2019.10.04

Gminna Komisja Rozwiązywania

   Problemów Alkoholowych      

 

 Informacja

        W dniu 10.10.2019 o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych i/ lub doznających przemocy w rodzinie .

         Zapraszam na spotkanie

                                                                Bożena Kozłowska

COVID_ulotka_str2

OGŁOSZENIE

 

Samotna matka z trójką dzieci pilnie poszukuje mieszkania do wynajęcia w miejscowości Trzcianne.

W w/w sprawie proszę o kontakt pod nr. tel. 85 71310 32 lub na adres e-mail gopstrzcianne@o2.pl