Uncategorized

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych w ramach projektu „Klub Seniora Gminy Trzcianne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannemul. Wojska Polskiego 11/219-104Trzcianne Kierownik GOPS w Trzciannem…

Learn More

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Catering-informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-1-1Pobierz Catering-informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-1-2Pobierz informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-psycholog-Pobierz informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-kurs-komputerowy-1-1Pobierz informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-kurs-pierwszej-pomocy-1-1Pobierz informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-prawnik-Pobierz informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-szkolenie-pracownikow-KopiaPobierz informacja-o-najkorzystniejszej-ofercierehabilitant-Pobierz Warsztaty-artystyczno-muzyczne-informacja-o-najkorzystniejszej-1Pobierz Warsztaty-artystyczno-muzyczne-informacja-o-najkorzystniejszej-Pobierz Warsztay-kulinarne-informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-1Pobierz Warsztay-kulinarne-informacja-o-najkorzystniejszej-ofercie-Pobierz

Learn More

Rodziny wspierające

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Trzciannem zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo…

Learn More

Dzień Pracownika Socjalnego

Czasami wystarcza… jeden promień słońca…jedno miłe słowo…jedno ciepłe spojrzenie… wyciągnięta dłoń..jedno pozdrowienie.jeden uśmiech…Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych,którzy znajdują się obok nas.  (autor nieznany)                 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianne składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy , sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.                                                                                                                                                        …

Learn More