zarządzenie

Ogłoszenie

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Trzciannem zamknięty dla interesantów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzciannem od 10 lipca 2020r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem zostaje zamknięty dla interesantów. Z pracownikami ośrodka można skontaktować  się telefonicznie pod numerami telefonów: 857131032:- kierownik/księgowy; 857385056 wew. 34 i 35- pracownicy socjalni;  857385056 wew.33 świadczenia rodzinne  lub e-mailowo: gops@trzcianne.pl

Pracownicy  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem pracują bez zmian, bez bezpośredniego kontaktu
z klientem w godz. 7:30 – 15:30. Sprawy można załatwiać przez Internet (gops@trzcianne.pl) i telefon (85 71310 32). Bardzo prosimy wykorzystywać tą możliwość w pilnych kwestiach.

Książka teleadresowa jest dostępna na stronie: http://ug.trzcianne.pl/kontakt/ oraz http://gops.trzcianne.pl

 

                                                                                                                                                                                     Kierownik GOPS
                                                                                                                                                                                     Renata Siuchno

 

zarządzenie

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem
ul. 3 Maja 48

w dniach 16 – 23 czerwca 2020 r.

 

Lp Nazwa wsi Data Godziny
  1. Trzcianne, Chojnowo, Korczak, Boguszki, Boguszewo, Mroczki 16.06.2020

wtorek

900 do 1300
2.  Zucielec, Zubole, Dobarz, Gugny, Wilamówka 17.06.2020

środa

900 do 1300
3.  Kleszcze, Laskowiec, Nowa Wieś 18.06.2020

czwartek

900 do 1300
4. Brzeziny, Giełczyn, Zajki 19.06.2020

piątek

900 do 1300
5. Niewiarowo, Wyszowate, Stare Bajki, Milewo, Pisanki 22.06.2020

poniedziałek

900 do 1300
6. Szorce , Krynice 23.06.2020

wtorek

900 do 1300

PILNE

Ze względu na zaistniałą sytuację Pandemii Koronawirusa  bardzo proszę 
o przestrzeganie swoich terminów wydawania paczek żywnościowych.

 

 

zarządzenie

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

ul 3 Maja 48

w dniach 20 – 29 kwietnia 2020 r.

 

 

Lp Nazwa wsi Data godziny
1. Brzeziny, Giełczyn 20.04.2020

poniedziałek

900 do 1300
2. Kleszcze, Laskowiec , Zajki 21.04.2020

wtorek

900 do 1300
3.  Zucielec, Zubole

 

   22.04.2020

środa

900 do 1300
4. Trzcianne, Chojnowo, Korczak, Boguszki, Boguszewo 23.04.2020

czwartek

900 do 1300
5. Nowa Wieś 24.04.2020

piątek

900 do 1300
6. Szorce , Krynice 27.04.2020

poniedziałek

900 do 1300
7. Dobarz, Gugny, Milewo, Mroczki, Wilamówka

Pisanki

28.04.2020

wtorek

900 do 1300
8. Niewiarowo, Wyszowate, Stare Bajki 29.04.2020

środa

900 do 1300

 

PILNE!!!

Ze względu na zaistniałą sytuację „Pandemii Koronawirusa”  bardzo proszę  o przestrzeganie swoich terminów wydawania paczek żywnościowych. Paczki będą wydawane wyłącznie zgodnie z  terminami wskazanymi powyżej.

 

 

zarządzenie

Ogłoszenie

Uwaga !!!

W związku z epidemią  koronawirusa  SARS-Cov-2 mając na uwadze zdrowie klientów i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wizyty w ośrodku proszę ograniczyć do niezbędnego minimum.

Pracownicy są dostępni dla państwa pod numerami telefonów:

857131032-kierownik ośrodka/księgowy ośrodka

857385056 wew.34 i 35- pracownicy socjalni

857385056 wew.33- świadczenia rodzinne

857385056 wew.38- GKRPA, ZI

Można także skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gops@trzcianne.pl

 

zarządzenie

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

ul.  3Maja 48

w dniach 10 – 12 marca 2020 r.

 

L.p Nazwa wsi Data godziny
1. Korczak ,Trzcianne, Zubole, Zucielec, Mroczki, Pisanki, Boguszewo, Chojnowo, Niewiarowo , Milewo, Wilamówka, Boguszki, Dobarz , Gugny 10.03.2020

wtorek

830 do 1500
2. Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki

Nowa Wieś,

11.03.2020

środa

830 do 1500
3.  Laskowiec, Kleszcze,  Brzeziny, Giełczyn, Zajki

 

12.03.2020

czwartek

830 do 1500

 

 

 

 

 

 

zarządzenie

Rodziny wspierające

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Trzciannem

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy
  • Nie ma stałego źródła utrzymania
  • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.