Aktualności

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem ul. Wojska Polskiego   11/2 w dniach:poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 7.30-15.00

Learn More

Piknik Rodzinny

W dniu 02.08.2019 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Trzciannem przy wsparciu firmy ,,Vestor” z Sosnowca. W imprezie wzięło udział ok 70 – ro dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Zabawę poprowadził  Objazdowy Teatr Lalek Pinokio,  który przedstawił kukiełkowy spektakl ,,Zaczarowany Las”, przeprowadził   konkursy, zaprosił najmłodszych na dmuchany zamek oraz poczęstował uczestników popcornem. Imprezę uświetnili swoją…

Learn More

PIKNIK RODZINNY

O G Ł O S Z E N I E W dniu 2 sierpnia 2019r.  od godz. 1000 do 1400 na placu Szkoły  Podstawowej w Trzciannem odbędzie się  „ PIKNIK RODZINNY” serdecznie zapraszamy dzieci z terenu całej Gminy wraz  z  rodzicami /opiekunami W programie: 10.00- teatrzyk dla dzieci 11.00-14.00- atrakcje dla dzieci: – dmuchany zamek, zjeżdżalnia  – gry i zabawy…

Learn More

Zarządzenie Nr7/19

ZARZĄDZENIE NR 7/19 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJw  TRZCIANNEM z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem  i ustalenia odpracowania. Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:  §1…

Learn More

Informacja

Rodziny wspierające INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓREZ RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w oparciu o art.29 ,  art.30 oraz art.31  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. , poz.998…

Learn More