HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH przez GOPS w Trzciannem ul. 3 Maja 48 w dniach 04 – 06 kwietnia 2022 r. L.p Nazwa wsi Data godziny 1. Nowa Wieś, Krynice Niewiarowo, Pisanki, Milewo, Wilamówka, Dobarz, Boguszewo, Gugny, Korczak, Boguszki, Mroczki, Stójka 04.04.2022 poniedziałek 830 do 1400 2. Zucielec, Zubole, Chojnowo, Trzcianne, Szorce 05.04.2022 wtorek 830 do 1400 3. Brzeziny, Zajki, Giełczyn,…

Learn More

Samorządowa Koalicja Pomocy Ukrainie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Trzcianne W obliczu działań wojennych na terytorium Ukrainy i w poczuciu potrzeby pomocy humanitarnej naszym sąsiadom, powstała Samorządowa Koalicja Pomocy Ukrainie. Zapraszam serdecznie wszystkich chętnych do czynnego udziału w inicjatywie. Pomoc polskich samorządów będzie organizowana w dwóch obszarach: Zbiórka środków finansowych na konto: 22 8768 0003 0000 0387 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Szczuczynie z dopiskiem: Pomoc…

Learn More

Pomoc dla Filipka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się” w Mońkach zwraca się z prośbą do wszystkich jednostek Pomocy Społecznej i samorządów z prośbą o rozpowszechnienie informacji o zbiórce na rzecz chorego dziecka Filipa Pigiel. Mama chłopca jest pracownikiem socjalnym i w ramach pomocy między urzędami prosimy o zaangażowanie finansowe oraz udostępnianie linku do zbiórki na swoich…

Learn More

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH przez GOPS w Trzciannem ul. 3 Maja 48 w dniach 21 – 22 luty 2022 r. L.p Nazwa wsi Data godziny 1. Zucielec, Zubole, Chojnowo, Nowa Wieś, Niewiarowo Pisanki, Milewo, Wilamówka, Dobarz, Boguszewo, Gugny, Korczak, Boguszki, Mroczki, Trzcianne, 21.02.2022 poniedziałek 830 do 1400   2. Brzeziny, Zajki, Giełczyn, Kleszcze, Laskowiec Szorce,  Wyszowate, Stare Bajki, Krynica, 22.02.2022…

Learn More

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalnyw Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach –  w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z…

Learn More

Harmonogram przyjmowania wniosków na dodatek osłonowy 17.012022-31.10.2022 oraz skierowania na pomoc żywnościową

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Trzcianne oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioski o wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przyjmowane są od dnia 17.01.2022 do dnia 31.10.2022 oraz skierowania na pomoc żywnościową według następującego dziennego harmonogramu: Boguszewo, Chojnowo, Milewo, Trzcianne – poniedziałek Boguszki, Nowa Wieś, Stare Bajki, Zajki…

Learn More

Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem informuje, że od dnia 10.01.2022 w ramach „Podprogramu 2021” są wydawane skierowania na paczki żywnościowe OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – czerwiec 2022 Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Banki Żywności Suwałki – Białystok do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB…

Learn More