Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem  przystępuje do realizacji projektu ,,Klub seniora Gminy Trzcianne ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 , Priorytet IX – Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej  50 roku życia, nieaktywnych  zawodowo z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego bądź uprawnień emerytalnych czy rentowych w tym także osób niepełnosprawnych. Osoby rekrutowane do projektu to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Trzcianne.

Formy wsparcia proponowane w ramach  projektu :

-warsztaty kulinarne
-warsztaty artystyczno- muzyczne
-warsztaty plastyczno-techniczne
-szkolenie z podstaw obsługi komputera i portali społecznościowych
-podstawowy kurs z pierwszej pomocy
-zajęcia rehabilitacyjne
-poradnictwo socjalne
-spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem
-spotkania indywidualne i grupowe z prawnikiem
-spotkanie Bożonarodzeniowe
-wyjazd integracyjny do miejsc kultu religijnego

-integracja i wspieranie aktywności seniorów

Celem głównym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 seniorów z Gminy Trzcianne (15 K i 5 M ) , zapobieganie ich osamotnieniu i marginalizacji oraz wzrost integracji, aktywności społecznej,  zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r. Służyć temu ma utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych w formie Klubu Seniora.

Rekrutacja do projektu będzie trwać w okresie od 15.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 31.08.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem: 85-713-10-32, lub zgłaszając się do GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11/2  w godzinach  8:00-15:00

                                                                                  

Kierownik GOPS
Renata Siuchno

 

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

PIKNIK RODZINNY

 

plac przy ŚWIETLICY w Nowej Wsi

organizatorzy:

GOPS/GKRPA , Urząd Gminy w Trzciannem,

Atrakcje w godzinach  1000-1400: * Zamek dmuchany smok 3 m 6x7m 

 * Zamek dmuchany do skakania 25 m 3 x 3 m
*  Zamek z kulkami księżniczki 4x 6 m 2,5 m wys.  *Zamek ze zjeżdżalnią dla maluszków 2 m

Dodatkowo:
* Kula bumper ball 2 sztuki 1000-1200

 *2 autka na akumulator 1200-1400
* 13,00 wizyta żywych maskotek z psiego patrolu Jase i Marchall
Animacyjne:
10,00 – 10,30 powitanie, pokaz baniek mydlanych
10,00 – 11,00 konkursy rodzinne
11.00 -12,00  malowanie buzi
12,00-13,00 wata cukrowa, popcorn
13,00 -14,00 zabawy animacyjne, w tym zawody sumo, konkursy

Dodatkowo wszystkim uczestnikom umilą czas przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, SENAPID-u, Policji i Straży Pożarnej

Impreza  bezpłatna. Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami/ opiekunami.

 Za bezpieczeństwo swoich pociech na Pikniku odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

 Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci jak i siebie w maseczki dla zachowania bezpieczeństwa

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH -04.20 (5)13.08.2020 ( czwartek), od godz.1000

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

JAK SIĘ ZACHOWAĆ W SYTUACJI GDY DOZNAJESZ PRZEMOCY DOMOWEJ W CZASIE EPIDEMII KORONOWIRUSA

Osobisty plan awaryjny

dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść. Twoje bezpieczeństwo to priorytet.

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

1.Obserwuj zachowania osoby agresywnej:

To ważne, żeby wiedzieć jakie zachowania zapowiadają najgorsze i kiedy sytuacja staje się niebezpieczna dla Ciebie, Twoich najbliższych, dzieci. Jeśli awantury, krzyki nasilają się, jeśli coraz częściej słyszysz groźby pod swoim adresem, jeśli doświadczasz przemocy fizycznej np. szarpania, popychania, bicia, czy też zmuszania do seksu –to są sygnały, że przemoc się nasila i narasta.

2.Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo:

Powiedz dzieciom, gdzie mogą szukać pomocy np.:

 • że mogą pukać do zaprzyjaźnionej sąsiada/ki,
 • naucz je numeru alarmowego,
 • porozmawiaj z nimi, że nie są one winne przemocy i kłótni,
 • ustalcie, gdzie znajduje się klucz do domu, jak otworzyć drzwi wejściowe, gdyby coś się stało,
 • upewnij się, że znają adres mieszkania, gdyby musiały wzywać służby.

3.Bezpieczne miejsce:

Zastanów się, gdzie w Twoim domu możesz znaleźć bezpieczne schronienie.

Ważne, by nie znajdowały się tam żadne niebezpieczne narzędzia. Unikaj kuchni, garażu, łazienki i innych miejsc, gdzie może być twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty.

Na Mapie  Przeciwprzemocowej znajdziesz lokalne organizację i instytucje, które pomagają osobom doświadczającym przemocy. Jeśli nie znalazłaś na niej placówki w swojej okolicy ,zadzwoń do najbliższego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia telefony znajdziesz tutaj lub lokalnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

 Skontaktuj się z nimi, zapytaj jak mogą Ci pomóc.

Możesz także skorzystać z całodobowej infolinii:

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy W Rodzinie „Niebieska Linia” 800120002(czynny przez całą dobę)

4.Bądź przygotowany/a do ucieczki:

Spakuj wszystko do podręcznej torby, trzymaj ją pod ręką, tak żeby w każdej chwili móc ją zabrać.

Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać:

✓Ważne dokumenty np. paszport, dowód osobisty

✓Leki

✓Telefon

✓Pieniądze/ karta płatnicza

✓Ładowarka

✓Numery ważnych telefonów

✓Klucze do domu

✓Obdukcje lekarskie(jeśli masz)

✓Numery kont bankowych(zapisane)

✓Bielizna na  zmianę

✓Szczoteczka do zębów

✓Środki ochronne potrzebne w czasie epidemii:

maseczki ochronne, rękawiczki, małe opakowanie płynu do dezynfekcji(jeśli masz je w domu)

 

5.W sytuacji zagrożenia:

Nie uciekaj do dzieci! One także są zagrożone. Jeśli nie masz możliwości ucieczki, schowaj się w rogu pokoju. Skul się, osłaniając rękoma twarz i głowę. Postaraj się zawsze mieć przy sobie telefon z naładowaną baterią

Wzywaj pomocy:997, 112

W telefonie komórkowym numer alarmowy zaprogramuj tak, żebyś mogła/mógł wybrać go jednym klawiszem. Poza telefonem policji warto mieć także pod ręką numery telefonu pogotowia ratunkowego, bliskiej Ci osoby oraz numer telefonu do schroniska, gdzie możesz uzyskać pomoc i wsparcie. Jeśli musisz wzywać pomoc w miejscu publicznym, np. na klatce schodowej, zastanów się, czy zamiast wołania o pomoc nie krzyczeć PALI SIĘ!–co może okazać się skuteczniejsze.

Jeśli z interwencją przyjedzie policja, a się boisz o swoje życie i zdrowie, domagaj się, aby sprawca przemocy został zatrzymany na 48 godzin. Zyskasz w ten sposób czas, żeby znaleźć schronienie, uzyskać pomoc.

Pamiętaj, że mimo stanu epidemii służby mają obowiązek niezwłocznie reagować na przypadki przemocy domowej

6.Poznaj swoich sojuszników:

Rozmawiaj z rodziną, sąsiadami i znajomymi o sytuacji w twoim domu.

Opracuj wspólnie z nimi strategię postępowania na wypadek, gdybyś potrzebował/a ich pomocy. Pomocne może się okazać ustalenie słowa awaryjnego–jeśli go użyjesz, będą wiedzieli, że pilnie potrzebujesz pomocy.

 

Spróbuj wypełnić poniższą listę, osób do których możesz zadzwonić po pomoc:

 

 • Przyjaciel/ciółka:……………………………………………………………………………
 • Osoba z rodziny: …………………………………………………………………………..
 • Dzielnicowy/a: ……………………………………………………………………………..
 • Zaufany nauczyciel/ka ze szkoły dziecka: ……………………………………….
 • Zaprzyjaźniony sąsiad/ka: …………………………………………………………….
 • Kolega/koleżanka z pracy, któremu ufasz: ………………………………………
 • Organizacja społeczna, która Ci pomoże: ………………………………………
 • Lekarz/lekarka, który Cię zna: ……………………………………………………….

Twój prawnik/prawniczka:……………………………………………………………….

 

 

Warto też przemyśleć:

 

A)Ważną kwestią jest znalezienie

 

miejsca, w którym możesz się zatrzymać po ucieczce z domu:

▪Porozmawiaj z rodziną i z przyjaciółmi.

▪Znajdź adresy schronisk lub noclegowni dla kobiet. Pamiętaj, że w czasie epidemii ośrodki pomocy społecznej mogą działać w innych godzinach

–aktualne informacje znajdziesz na Mapie Przeciwprzemocowej lub Facebooku:

 

B)Jeśli spodziewasz się, że twoja decyzja o odejściu wywoła agresję partnera/rki, nie uprzedzaj o swoich zamiarach. Zostaw list.

 

C)Spróbuj odnowić więzi z osobami, którym ufasz:

 

możliwe, że agresywna osoba odseparowała Cię od przyjaciół albo rodziny, jesteś z nimi pokłócona/cony, bo nie akceptowali oni Twojego związku… Spróbuj nawiązać kontakt, wytłumacz sytuację i zapytaj czy mogliby Ci zapewnić schronienie.

W Messengerze i wyszukiwarce jest tryb incognito, który pozwoli Ci rozmawiać z nimi w dyskretny sposób.

 

D)Dzwoń od czasu do czasu do telefonu zaufania, by poradzić się, jak masz się zachować w określonej sytuacji.

 

E)Policja ma prawo podczas interwencji zatrzymać sprawcę przemocy na 48 godzin:

 

Jeśli istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia domowników. Policja jest zobowiązana zatrzymać sprawcę jeśli używa on broni lub innego niebezpiecznego narzędzia. W tym czasie zadzwoń do organizacji niosących pomoc lub postaraj się znaleźć bezpieczne schronienie u rodziny lub znajomych.

 

F)Nie ukrywaj przed bliskimi tego, co dzieje się w twojej rodzinie:

 

Opowiedz im o swojej sytuacji. Przerwij zmowę milczenia, bo to ona w dużej mierze daje osobie stosującej przemoc poczucie bezkarności.

 

Pamiętaj, to nie Twoja wina i nie Ty, ale osoba stosująca przemoc powinna się wstydzić.

Im większej liczbie osób opowiesz swoją historię, tym większą uzyskasz wolność i szansę na ich pomoc.

 

G)Porozmawiaj z dzielnicowym lub funkcjonariuszem policji o swojej sytuacji:

 

Powiedz mu, jak wygląda sytuacja w twoim domu, że czujesz się zagrożona/y. Poproś, aby jak najszybciej reagowali, gdy będziesz wzywać pomocy.

 

Pamiętaj !Funkcjonariusze Policji, nie podejmując czynności przewidzianych prawem, mogą odpowiadać za zaniechanie czynności. Żądaj, aby za każdym razem podczas interwencji wypełniali „Niebieską Kartę”.

 

H)Jeśli uciekniesz z domu:

 

 • Rozważ możliwość zmiany numeru telefonu komórkowego. Zmień swój adres e-mailowy i identyfikator w komunikatorze internetowym, jeśli z niego korzystasz, by osoba stosująca przemoc nie mogła Cię nękać. To ważne. Osoby stosujące przemoc nierzadko właśnie za pośrednictwem telefonu próbują zastraszać swoje ofiary wywierać na nie presję, aby do nich powróciły.
 • Nie podawaj swojego nowego adresu.

Zachowaj ostrożność! Rozważ, komu możesz opowiedzieć o swoich planach i komu podać nowy adres. Niektóre, nawet bardzo życzliwe Ci osoby, także z rodziny, mogą w dobrej wierze zdradzić twoje plany lub dadzą się przekonać osobie stosującej przemoc, która będzie chciała przekonać Cię do powrotu.

 • Powiadom o swojej sytuacji sąsiadów–także nowych, jeśli wyprowadziłaś/eś się z domu. Jeśli cię na to stać, wzmocnij zabezpieczenia w drzwiach, aby osoba stosująca przemocnie mogła ich łatwo sforsować.

 

Przemoc ze strony partnera lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem. Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani w żaden inny sposób naruszać Twoich praw. Prawo jest po to, aby Cię chronić-zgłaszaj organom ścigania każdy akt przemocy i domagaj się ukarania sprawcy. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

 

 

Pomocne numery telefonu:

 

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” 800 12 00 02, numer czynny całą dobę

 

 • Centrum Praw Kobiet Telefon interwencyjny 600 070717czynny całą dobę Pomoc prawna i psychologiczna(22) 621 35 37czynny 10:00-16:00
 • Fundacja Feminoteka 888 88 33 88, pon-pt 8:00-20:00

 

 • Niebieska Linia IPZ 22 668 70 00 czynny codziennie 12:00 -18:00

 

 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę116111 czynny całą dobę.

 

Bezpłatne aplikacje mobilne (Apple Store i Google Play)

Avon Alert aplikacja Fundacji Feminoteka i Avon

Twoja komenda aplikacja Policji

 Alarm 112 aplikacja MSWiA

Twój parasol aplikacja Policji