Aktualności

Spotkanie seniorów „Klubu Seniora Gminy Trzcianne”

W dniu 7 października 2021 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Trzciannem w  Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi odbyło spotkanie seniorów „Klubu Seniora Gminy Trzcianne”  z przedstawicielami monieckiej policji. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo seniorów i osób starszych. Podczas spotkania policjanci edukowali seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starszei samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypomnieli metody jakie…

Learn More

Starter dla młodych

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkachw partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.projekt: „STARTER DLA MŁODYCH” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego…

Learn More

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH przez GOPS w Trzciannem ul. 3 Maja 48 w dniach 21 – 24 września 2021 r. L.p Nazwa wsi Data godziny 1. Szorce, Wyszowate, Stare Bajki, Krynica, 21.09.2021 wtorek 900 do 1400 2. Brzeziny, Zajki, Giełczyn, Kleszcze, Laskowiec 22.09.2021 środa 900 do 1400 3. Zucielec, Zubole, Chojnowo, Nowa Wieś, Niewiarowo 23.09.2021 czwartek 900 do 1400 4.…

Learn More

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓREZ RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w oparciu o art.29 , art.30 oraz art.31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. , poz.159 z późn.zm.)…

Learn More

PIKNIK RODZINNY 2021

Przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciannem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem i Urzędu Gminy w Trzciannem w dniu 28.07.2021 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi zorganizowano Piknik Rodzinny, Na dzieci czekały : *zamki dmuchane * malowanie twarzy * maskotki z psiego patrolu *wata cukrowa i popcorn. *konkursy z nagrodami ufundowanymi przez firmę „Vestor” z…

Learn More

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH przez GOPS w Trzciannem ul. 3 Maja 48 w dniach 17 – 20 sierpnia 2021 r. L.p Nazwa wsi Data godziny 1. Pisanki, Milewo, Wilamówka, Dobarz, Boguszewo, Gugny, Korczak, Boguszki, Mroczki, Trzcianne, 17.08.2021 wtorek 1100 do 1400   2. Zucielec, Zubole, Chojnowo, Nowa Wieś, Niewiarowo 18.08.2021 środa 900 do 1400     3.  Brzeziny, Zajki, Giełczyn,…

Learn More

PIKNIK RODZINNY 2021

W dniu 28.07.2021 r. ( środa) zapraszamy wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Trzcianne wraz z rodzicami/opiekunami na piknik rodzinny , który rozpoczniemy o godz.11.00. Miejsce Pikniku: Plac przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 55. Program Pikniku:11.00-11.15 – powitanie,11.15-11.30 – pokaz baniek mydlanych,11.30-12.00 – konkursy rodzinne,11.00-12.00 – malowanie twarzy,13.00-14.00 – wata cukrowa, popcorn,14.00-15.00 – zabawy animacyjne, konkursy (w…

Learn More