Rodziny wspierające

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Trzciannem zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ. Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych Czytaj dalej…

Dzień Pracownika Socjalnego

Czasami wystarcza… jeden promień słońca…jedno miłe słowo…jedno ciepłe spojrzenie… wyciągnięta dłoń..jedno pozdrowienie.jeden uśmiech…Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych,którzy znajdują się obok nas.  (autor nieznany)                 Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianne składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy , sukcesów w życiu osobistym Czytaj dalej…

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem ul. Wojska Polskiego   11/2 w dniach:poniedziałek, środa Czytaj dalej…

Piknik Rodzinny

W dniu 02.08.2019 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Trzciannem przy wsparciu firmy ,,Vestor” z Sosnowca. W imprezie wzięło udział ok 70 – ro dzieci wraz ze swoimi opiekunami. Zabawę poprowadził  Objazdowy Teatr Lalek Pinokio,  który przedstawił kukiełkowy spektakl ,,Zaczarowany Las”, przeprowadził   konkursy, zaprosił najmłodszych Czytaj dalej…

PIKNIK RODZINNY

O G Ł O S Z E N I E W dniu 2 sierpnia 2019r.  od godz. 1000 do 1400 na placu Szkoły  Podstawowej w Trzciannem odbędzie się  „ PIKNIK RODZINNY” serdecznie zapraszamy dzieci z terenu całej Gminy wraz  z  rodzicami /opiekunami W programie: 10.00- teatrzyk dla dzieci 11.00-14.00- atrakcje Czytaj dalej…

Zarządzenie Nr7/19

ZARZĄDZENIE NR 7/19 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJw  TRZCIANNEM z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem  i ustalenia odpracowania. Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z Czytaj dalej…

Informacja

Rodziny wspierające INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓREZ RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w oparciu o art.29 ,  art.30 oraz art.31  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy Czytaj dalej…