Pomoc dla Filipka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach oraz Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się” w Mońkach zwraca się z prośbą do wszystkich jednostek Pomocy Społecznej i samorządów z prośbą o rozpowszechnienie informacji o zbiórce na rzecz chorego dziecka Filipa Pigiel. Mama chłopca jest pracownikiem socjalnym i w ramach pomocy między urzędami prosimy o zaangażowanie finansowe oraz udostępnianie linku do zbiórki na swoich…

Learn More

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH przez GOPS w Trzciannem ul. 3 Maja 48 w dniach 21 – 22 luty 2022 r. L.p Nazwa wsi Data godziny 1. Zucielec, Zubole, Chojnowo, Nowa Wieś, Niewiarowo Pisanki, Milewo, Wilamówka, Dobarz, Boguszewo, Gugny, Korczak, Boguszki, Mroczki, Trzcianne, 21.02.2022 poniedziałek 830 do 1400   2. Brzeziny, Zajki, Giełczyn, Kleszcze, Laskowiec Szorce,  Wyszowate, Stare Bajki, Krynica, 22.02.2022…

Learn More

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalnyw Białymstoku informuje, że od dnia 1 lutego 2022 r. przywrócony został zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy przysługuje do dnia 27 lutego 2022 r. na dotychczasowych zasadach –  w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 – ubezpieczonym rolnikom i domownikom – z…

Learn More

Harmonogram przyjmowania wniosków na dodatek osłonowy 17.012022-31.10.2022 oraz skierowania na pomoc żywnościową

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Trzcianne oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioski o wypłatę dodatku osłonowego zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym przyjmowane są od dnia 17.01.2022 do dnia 31.10.2022 oraz skierowania na pomoc żywnościową według następującego dziennego harmonogramu: Boguszewo, Chojnowo, Milewo, Trzcianne – poniedziałek Boguszki, Nowa Wieś, Stare Bajki, Zajki…

Learn More

Podprogram 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem informuje, że od dnia 10.01.2022 w ramach „Podprogramu 2021” są wydawane skierowania na paczki żywnościowe OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  grudzień 2021  – czerwiec 2022 Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Banki Żywności Suwałki – Białystok do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego  która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB…

Learn More

POPŻ PODPROGRAM 2020 – efekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021. Osoby potrzebujące otrzymały…

Learn More

Pomoc osobom poszkodowanym w pożarze we wsi Szorce

Informacja Wójta Gminy Trzcianne w sprawie udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w pożarze we wsi Szorce. W związku z zainteresowaniem mieszkańców naszej Gminy udzieleniem pomocy (wsparcia) uprzejmie informuję, że Gmina Trzcianne – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoznał najpilniejsze potrzeby poszkodowanych i została udzielona niezbędna pomoc materialna (żywność, odzież). Zostanie również udzielona pomoc finansowa w związku ze zdarzeniem losowym. Informuję, że wszyscy…

Learn More