Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem  przystępuje do realizacji projektu ,,Klub seniora Gminy Trzcianne ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 , Priorytet IX – Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej  50 roku życia, nieaktywnych  zawodowo z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego bądź uprawnień emerytalnych czy rentowych w tym także osób niepełnosprawnych. Osoby rekrutowane do projektu to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Trzcianne.

Formy wsparcia proponowane w ramach  projektu :

-warsztaty kulinarne
-warsztaty artystyczno- muzyczne
-warsztaty plastyczno-techniczne
-szkolenie z podstaw obsługi komputera i portali społecznościowych
-podstawowy kurs z pierwszej pomocy
-zajęcia rehabilitacyjne
-poradnictwo socjalne
-spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem
-spotkania indywidualne i grupowe z prawnikiem
-spotkanie Bożonarodzeniowe
-wyjazd integracyjny do miejsc kultu religijnego

-integracja i wspieranie aktywności seniorów

Celem głównym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 seniorów z Gminy Trzcianne (15 K i 5 M ) , zapobieganie ich osamotnieniu i marginalizacji oraz wzrost integracji, aktywności społecznej,  zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r. Służyć temu ma utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych w formie Klubu Seniora.

Rekrutacja do projektu będzie trwać w okresie od 15.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 31.08.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem: 85-713-10-32, lub zgłaszając się do GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11/2  w godzinach  8:00-15:00

                                                                                  

Kierownik GOPS
Renata Siuchno

 

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

 ul. 3  Maja 48

w dniach 19 – 25 sierpnia 2020 r.

 

Lp Nazwa wsi Data godziny
  1. Nowa Wieś, Trzcianne, Korczak, Boguszki, Boguszewo 19.08.2020

środa

830 do 1300
2.  Niewiarowo, Wyszowate, Stare Bajki,  Chojnowo , Krynice 20.08.2020

czwartek

830do 1300
3.  Milewo, Pisanki, Zucielec, Zubole, Dobarz, Gugny, Wilamówka , Mroczki 21.08.2020

piątek

830do 1300
4. Brzeziny, Giełczyn, Szorce 24.08.2020

poniedziałek

830do 1300
5. Kleszcze, Laskowiec, Zajki 25.08.2020

wtorek

830do 1300

PILNE!!!

Ze względu na zaistniałą sytuację „Pandemii Koronawirusa” bardzo proszę  o przestrzeganie swoich terminów wydawania paczek żywnościowych.

 

 

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

PIKNIK RODZINNY

 

plac przy ŚWIETLICY w Nowej Wsi

organizatorzy:

GOPS/GKRPA , Urząd Gminy w Trzciannem,

Atrakcje w godzinach  1000-1400: * Zamek dmuchany smok 3 m 6x7m 

 * Zamek dmuchany do skakania 25 m 3 x 3 m
*  Zamek z kulkami księżniczki 4x 6 m 2,5 m wys.  *Zamek ze zjeżdżalnią dla maluszków 2 m

Dodatkowo:
* Kula bumper ball 2 sztuki 1000-1200

 *2 autka na akumulator 1200-1400
* 13,00 wizyta żywych maskotek z psiego patrolu Jase i Marchall
Animacyjne:
10,00 – 10,30 powitanie, pokaz baniek mydlanych
10,00 – 11,00 konkursy rodzinne
11.00 -12,00  malowanie buzi
12,00-13,00 wata cukrowa, popcorn
13,00 -14,00 zabawy animacyjne, w tym zawody sumo, konkursy

Dodatkowo wszystkim uczestnikom umilą czas przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, SENAPID-u, Policji i Straży Pożarnej

Impreza  bezpłatna. Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami/ opiekunami.

 Za bezpieczeństwo swoich pociech na Pikniku odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

 Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci jak i siebie w maseczki dla zachowania bezpieczeństwa

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH -04.20 (5)13.08.2020 ( czwartek), od godz.1000

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Ogłoszenie

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Trzciannem zamknięty dla interesantów

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Trzciannem od 10 lipca 2020r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem zostaje zamknięty dla interesantów. Z pracownikami ośrodka można skontaktować  się telefonicznie pod numerami telefonów: 857131032:- kierownik/księgowy; 857385056 wew. 34 i 35- pracownicy socjalni;  857385056 wew.33 świadczenia rodzinne  lub e-mailowo: gops@trzcianne.pl

Pracownicy  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem pracują bez zmian, bez bezpośredniego kontaktu
z klientem w godz. 7:30 – 15:30. Sprawy można załatwiać przez Internet (gops@trzcianne.pl) i telefon (85 71310 32). Bardzo prosimy wykorzystywać tą możliwość w pilnych kwestiach.

Książka teleadresowa jest dostępna na stronie: http://ug.trzcianne.pl/kontakt/ oraz http://gops.trzcianne.pl

 

                                                                                                                                                                                     Kierownik GOPS
                                                                                                                                                                                     Renata Siuchno

 

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem
ul. 3 Maja 48

w dniach 16 – 23 czerwca 2020 r.

 

Lp Nazwa wsi Data Godziny
  1. Trzcianne, Chojnowo, Korczak, Boguszki, Boguszewo, Mroczki 16.06.2020

wtorek

900 do 1300
2.  Zucielec, Zubole, Dobarz, Gugny, Wilamówka 17.06.2020

środa

900 do 1300
3.  Kleszcze, Laskowiec, Nowa Wieś 18.06.2020

czwartek

900 do 1300
4. Brzeziny, Giełczyn, Zajki 19.06.2020

piątek

900 do 1300
5. Niewiarowo, Wyszowate, Stare Bajki, Milewo, Pisanki 22.06.2020

poniedziałek

900 do 1300
6. Szorce , Krynice 23.06.2020

wtorek

900 do 1300

PILNE

Ze względu na zaistniałą sytuację Pandemii Koronawirusa  bardzo proszę 
o przestrzeganie swoich terminów wydawania paczek żywnościowych.