INFORMACJA dotycząca kontaktu z pracownikami GOPS-u

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem informuje , że aktualnie ( czas remontu pomieszczeń GOPS) można skontaktować się telefonicznie z pracownikami dzwoniąc na numer telefonu Gminy Trzcianne 857385056 i prosząc  o połączenie z numerami wewnętrznym 37- kierownik, księgowość , pracownicy socjalni , świadczenia rodzinne lub 34- Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Czytaj dalej…

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem informuje, że od dnia 09.01.2023 r. będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Skierowania będą wydawane w dniach:– poniedziałek w godz. 8.00 – 12.00.– środa w godz. 8.00 – 12.00.– piątek w godz. 8.00 – 12.00.

Informacja

 W dniu 14.11.2022 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem zostało zorganizowane spotkanie z okazji Obchodów Dnia Seniora pod hasłem „SENIOR WOLNY OD PRZEMOCY”.  Pierwszym zagadnieniem przedstawionym przez  przedstawicieli Policji było –  „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Ważną „rzeczą” o której  przypomnieli zebranym, to konieczności noszenia elementów odblaskowych o zmierzchu, poza obszarem Czytaj dalej…

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą  gdy drugiemu radość w niedoli przynoszą. / Adam Asnyk / Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć serdeczne życzenia Wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia. Życzę, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, Czytaj dalej…

INFORMACJA

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno- edukacyjna Rodzina Roku. Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Rodzina Roku. Głównym przesłaniem jest zauważenie i wsparcie małżeństwa oraz rodziny. Organizatorzy projektu chcą podkreślić, że to rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla młodego pokolenia. Fundacja „Być Bardziej” szuka najpierw Rodziny Roku we wszystkich województwach,  a z nich zostanie Czytaj dalej…