Trzcianne dn. 2019.10.04

Gminna Komisja Rozwiązywania

   Problemów Alkoholowych      

 

 Informacja

        W dniu 10.10.2019 o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych i/ lub doznających przemocy w rodzinie .

         Zapraszam na spotkanie

                                                                Bożena Kozłowska