Aktualności

Spotkanie seniorów „Klubu Seniora Gminy Trzcianne”

W dniu 7 października 2021 r. z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Trzciannem w  Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi odbyło spotkanie seniorów „Klubu Seniora Gminy Trzcianne”  z przedstawicielami monieckiej policji. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo seniorów i osób starszych. Podczas spotkania policjanci edukowali seniorów jak ustrzec się przed oszustami, którzy często osoby starszei samotne wybierają jako swoje ofiary. Przypomnieli metody jakie…

Starter dla młodych

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkachw partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna”realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023r.projekt: „STARTER DLA MŁODYCH” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020. OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego…

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH przez GOPS w Trzciannem ul. 3 Maja 48 w dniach 21 – 24 września 2021 r. L.p Nazwa wsi Data godziny 1. Szorce, Wyszowate, Stare Bajki, Krynica, 21.09.2021 wtorek 900 do 1400 2. Brzeziny, Zajki, Giełczyn, Kleszcze, Laskowiec 22.09.2021 środa 900 do 1400 3. Zucielec, Zubole, Chojnowo, Nowa Wieś, Niewiarowo 23.09.2021 czwartek 900 do 1400 4.…

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓREZ RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem w oparciu o art.29 , art.30 oraz art.31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. , poz.159 z późn.zm.)…

PIKNIK RODZINNY 2021

Przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciannem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem i Urzędu Gminy w Trzciannem w dniu 28.07.2021 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Nowej Wsi zorganizowano Piknik Rodzinny, Na dzieci czekały : *zamki dmuchane * malowanie twarzy * maskotki z psiego patrolu *wata cukrowa i popcorn. *konkursy z nagrodami ufundowanymi przez firmę „Vestor” z…