zarzadzenie

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

(punkt wydawania- budynek po posterunku policji ) ul.  3 Maja 48

w dniach 21 – 23 stycznia 2020 r.

 

L.p Nazwa wsi Data godziny
1. Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki

Nowa Wieś, Korczak

21.01.2020

wtorek

830 do 1500
2. Laskowiec, Kleszcze,  Brzeziny, Giełczyn,  Zajki

Dobarz ,  Gugny

22.01.2020

środa

830 do 1500
3. Trzcianne, Zubole, Zucielec, Mroczki, Pisanki, Boguszewo, Chojnowo, Niewiarowo , Milewo, Wilamówka, Boguszki 23.01.2020

czwartek

830 do 1500

 

 

 

 

 

 

zarzadzenie

Dzień Pracownika Socjalnego

Czasami wystarcza…
jeden promień słońca…
jedno miłe słowo…
jedno ciepłe spojrzenie…

wyciągnięta dłoń..
jedno pozdrowienie.
jeden uśmiech…
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych,
którzy znajdują się obok nas
.

 (autor nieznany)

                Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcianne składam najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy , sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

                                                                                                                                                                                                                                                    Kierownik GOPS
w Trzciannem

zarzadzenie

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Osoby zainteresowane otrzymywaniem pomocy żywnościowej mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem ul. Wojska Polskiego   11/2 w dniach:
poniedziałek, środa i czwartek w godzinach 7.30-15.00

zarzadzenie

Trzcianne dn. 2019.10.04

Gminna Komisja Rozwiązywania

   Problemów Alkoholowych      

 

 Informacja

        W dniu 10.10.2019 o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych i/ lub doznających przemocy w rodzinie .

         Zapraszam na spotkanie

                                                                Bożena Kozłowska