ogłoszenie o naborze usługa cateringowa

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

ul. 3 Maja 48

w dniach 25 – 29 styczeń 2021 r.

L.p

Nazwa wsi

Data

godziny

1.

Krynica, Szorce , Laskowiec

25.01.2021 – poniedziałek

830 do 1330

2.

Brzeziny, Zajki, Giełczyn, Kleszcze

26.01.2021 – wtorek

830 do 1330

3.

Zucielec, Zubole, Dobarz, Boguszewo, Boguszki, Trzcianne, Niewiarowo

27.01.2021 – środa

830 do 1330

4.

Pisanki, Milewo, Wilamówka, Chojnowo, Mroczki, Korczak

28.01.2021 – czwartek

830 do 1330

5.

Nowa Wieś, Wyszowate, Stare Bajki

29.01.2021 – piątek

830 do 1330

PILNE

Ze względu na zaistniałą sytuację „Pandemii Koronawirusa” bardzo proszę o przestrzeganie swoich terminów wydawania paczek żywnościowych i niezapominania o maseczkach . Dodatkowo proszę wziąć ze sobą słoiczek najlepiej po dżemie.

ogłoszenie o naborze usługa cateringowa

Życzenia

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

 W tym wyjątkowym dniu życzę wszystkim pracownikom GOPS wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji własnych planów i pasji , a także siły i motywacji do przezwyciężania trudów ludzkiego życia.

Kierownik GOPS

Renata Siuchno

ogłoszenie o naborze usługa cateringowa

Rekrutacja do Projektu ,, Klub Seniora Gminy Trzcianne”

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem  przystępuje do realizacji projektu ,,Klub seniora Gminy Trzcianne ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 , Priorytet IX – Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej  50 roku życia, nieaktywnych  zawodowo z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego bądź uprawnień emerytalnych czy rentowych w tym także osób niepełnosprawnych. Osoby rekrutowane do projektu to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Trzcianne.

Formy wsparcia proponowane w ramach  projektu :

-warsztaty kulinarne
-warsztaty artystyczno- muzyczne
-warsztaty plastyczno-techniczne
-szkolenie z podstaw obsługi komputera i portali społecznościowych
-podstawowy kurs z pierwszej pomocy
-zajęcia rehabilitacyjne
-poradnictwo socjalne
-spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem
-spotkania indywidualne i grupowe z prawnikiem
-spotkanie Bożonarodzeniowe
-wyjazd integracyjny do miejsc kultu religijnego

-integracja i wspieranie aktywności seniorów

Celem głównym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 seniorów z Gminy Trzcianne (15 K i 5 M ) , zapobieganie ich osamotnieniu i marginalizacji oraz wzrost integracji, aktywności społecznej,  zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r. Służyć temu ma utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych w formie Klubu Seniora.

Rekrutacja do projektu będzie trwać w okresie od 15.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 31.08.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem: 85-713-10-32, lub zgłaszając się do GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11/2  w godzinach  8:00-15:00

                                                                                  

Kierownik GOPS
Renata Siuchno

 

ogłoszenie o naborze usługa cateringowa

PIKNIK RODZINNY

 

plac przy ŚWIETLICY w Nowej Wsi

organizatorzy:

GOPS/GKRPA , Urząd Gminy w Trzciannem,

Atrakcje w godzinach  1000-1400: * Zamek dmuchany smok 3 m 6x7m 

 * Zamek dmuchany do skakania 25 m 3 x 3 m
*  Zamek z kulkami księżniczki 4x 6 m 2,5 m wys.  *Zamek ze zjeżdżalnią dla maluszków 2 m

Dodatkowo:
* Kula bumper ball 2 sztuki 1000-1200

 *2 autka na akumulator 1200-1400
* 13,00 wizyta żywych maskotek z psiego patrolu Jase i Marchall
Animacyjne:
10,00 – 10,30 powitanie, pokaz baniek mydlanych
10,00 – 11,00 konkursy rodzinne
11.00 -12,00  malowanie buzi
12,00-13,00 wata cukrowa, popcorn
13,00 -14,00 zabawy animacyjne, w tym zawody sumo, konkursy

Dodatkowo wszystkim uczestnikom umilą czas przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, SENAPID-u, Policji i Straży Pożarnej

Impreza  bezpłatna. Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami/ opiekunami.

 Za bezpieczeństwo swoich pociech na Pikniku odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

 Bardzo proszę o zaopatrzenie dzieci jak i siebie w maseczki dla zachowania bezpieczeństwa

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH -04.20 (5)13.08.2020 ( czwartek), od godz.1000