gopstel

Trzcianne dn. 2019.10.04

Gminna Komisja Rozwiązywania

   Problemów Alkoholowych      

 

 Informacja

        W dniu 10.10.2019 o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem odbędzie się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych i/ lub doznających przemocy w rodzinie .

         Zapraszam na spotkanie

                                                                Bożena Kozłowska

gopstel

OGŁOSZENIE

 

Samotna matka z trójką dzieci pilnie poszukuje mieszkania do wynajęcia w miejscowości Trzcianne.

W w/w sprawie proszę o kontakt pod nr. tel. 85 71310 32 lub na adres e-mail gopstrzcianne@o2.pl

gopstel

Piknik Rodzinny

W dniu 02.08.2019 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzciannem przy wsparciu firmy ,,Vestor” z Sosnowca.

W imprezie wzięło udział ok 70 – ro dzieci wraz ze swoimi opiekunami.

Zabawę poprowadził  Objazdowy Teatr Lalek Pinokio,  który przedstawił kukiełkowy spektakl ,,Zaczarowany Las”, przeprowadził   konkursy, zaprosił najmłodszych na dmuchany zamek oraz poczęstował uczestników popcornem.

Imprezę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mońkach  oraz Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem dziękuje za wsparcie przy organizacji imprezy.

gopstel

PIKNIK RODZINNY

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 2 sierpnia 2019r.  od godz. 1000 do 1400

na placu Szkoły  Podstawowej w Trzciannem

odbędzie się  „ PIKNIK RODZINNY”

serdecznie zapraszamy dzieci z terenu całej Gminy

wraz  z  rodzicami /opiekunami

W programie:

10.00- teatrzyk dla dzieci

11.00-14.00- atrakcje dla dzieci:

– dmuchany zamek, zjeżdżalnia 

– gry i zabawy z przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego, Policji i SANEPID-u z Moniek

konkurs z nagrodami

Uczestnicy otrzymają  popcorn i watę cukrową

  wszystkie atrakcje  bezpłatne

 Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

                                                  

    Zapraszają:

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

                    Firma „VESTOR” z Sosnowca

 

gopstel

Zarządzenie Nr7/19

 

ZARZĄDZENIE NR 7/19

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w  TRZCIANNEM
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Trzciannem  i ustalenia odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 §1

Ustalam dzień 16  sierpnia  2019 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

 §2

Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 13 lipca  2019 r. (sobota) w godz. 7.30-15.30.

§3

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. Przekazanie do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Trzciannem.
  2. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem oraz na drzwiach wejściowych do budynku urzędu
  3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej ośrodka

 §4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS
w Trzciannem

Renata Siuchno